Witamy w naszej firmie

Głównym kierunkiem działalności firmy BIO – GEO jest obszar badań geologicznych i geotechnicznych dla potrzeb inwestycji budowlanych.

Rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych w podłożu gruntowym dostarcza wiedzę, niezbędną do prawidłowego zaprojektowania sposobu posadowienia obiektów, co ma istotny wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowanie obiektu.

Wieloletnie doświadczenie przy realizacji badań gruntowych dla potrzeb budownictwa ogólnego, przemysłowego i hydrotechnicznego, pozwala zapewnić wymaganą dokładność i solidność wykonywanych badań.

Dysponujemy sprzętem pozwalającym na: wykonywanie otworów badawczych i poszukiwawczych, sondowań dynamicznych oraz pobór prób gruntu i wody gruntowej.  

Zapewniamy szybką, dostosowaną do potrzeb klienta realizację zleconych prac, wysoką jakość usług oraz konkurencyjne ceny.

Oferujemy prowadzenie kompleksowego nadzoru geotechnicznego nad pracami ziemnymi i fundamentowymi. Prowadzone roboty kierowane są przez uprawnionego geologa. Proponujemy obsługę geologiczną inwestycji przez cały okres ich trwania, wraz z wpisami do dzienników budowy.

Więcej…

Odwierty geotechniczne wykonujemy wiertnicami hydraulicznymi zamontowanymi na podwoziu kołowym (samochody terenowe 4x4 pickup).

Więcej…

Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych jest istotne dla każdej inwestycji oddziałującej na podłoże budowlane. Dostarcza niezbędnych informacji o układzie gruntów, parametrach geotechnicznych i poziomach wodonośnych. Rzetelnie wykonane rozpoznanie geotechniczne pozwala ocenić przydatność terenu dla potrzeb planowanej inwestycji oraz pozwala oszacować i zoptymalizować koszty budowy. 

Więcej…