Witamy w naszej firmie

Głównym kierunkiem działalności firmy BIO – GEO jest obszar badań geologicznych i geotechnicznych dla potrzeb inwestycji budowlanych.

Rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych w podłożu gruntowym dostarcza wiedzę, niezbędną do prawidłowego zaprojektowania sposobu posadowienia obiektów, co ma istotny wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowanie obiektu.

Wieloletnie doświadczenie przy realizacji badań gruntowych dla potrzeb budownictwa ogólnego, przemysłowego i hydrotechnicznego, pozwala zapewnić wymaganą dokładność i solidność wykonywanych badań.

Dysponujemy sprzętem pozwalającym na: wykonywanie otworów badawczych i poszukiwawczych, sondowań dynamicznych oraz pobór prób gruntu i wody gruntowej.  

Zapewniamy szybką, dostosowaną do potrzeb klienta realizację zleconych prac, wysoką jakość usług oraz konkurencyjne ceny.

Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych jest istotne dla każdej inwestycji oddziałującej na podłoże budowlane. Dostarcza niezbędnych informacji o układzie gruntów, parametrach geotechnicznych i poziomach wodonośnych. Rzetelnie wykonane rozpoznanie geotechniczne pozwala ocenić przydatność terenu dla potrzeb planowanej inwestycji oraz pozwala oszacować i zoptymalizować koszty budowy. 

Więcej…

Badania in-situ stanowią, zgodnie z wymogami normy Eurokod7, podstawę w dokumentowaniu geotechnicznym. Posiadana przez nas samobieżna sonda statyczna PAGANI model TG 63-200 to obecnie najlepsze rozwiązanie konstrukcyjne na całym świecie w klasie wagowej maszyn nie przekraczającej 1 200 kg. W celu przeprowadzenia badania statycznej penetracji stożka, za pomocą żerdzi w grunt wprowadza się sondę w kształcie stożka. Należy ją wprowadzać ze stałą prędkością, tak aby uzyskać wynik penetracji na poziomie ok. 2 cm na sekundę.

Więcej…

Odwierty geotechniczne wykonujemy wiertnicami hydraulicznymi zamontowanymi na podwoziu kołowym (samochody terenowe 4x4 pickup).

Więcej…