Witamy w naszej firmie

Głównym kierunkiem działalności firmy BIO – GEO jest obszar badań geologicznych i geotechnicznych dla potrzeb inwestycji budowlanych.

Rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych w podłożu gruntowym dostarcza wiedzę, niezbędną do prawidłowego zaprojektowania sposobu posadowienia obiektów, co ma istotny wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowanie obiektu.

Wieloletnie doświadczenie przy realizacji badań gruntowych dla potrzeb budownictwa ogólnego, przemysłowego i hydrotechnicznego, pozwala zapewnić wymaganą dokładność i solidność wykonywanych badań.

Dysponujemy sprzętem pozwalającym na: wykonywanie otworów badawczych i poszukiwawczych, sondowań dynamicznych oraz pobór prób gruntu i wody gruntowej.  

Zapewniamy szybką, dostosowaną do potrzeb klienta realizację zleconych prac, wysoką jakość usług oraz konkurencyjne ceny.

Odwierty geotechniczne wykonujemy wiertnicami hydraulicznymi zamontowanymi na podwoziu kołowym (samochody terenowe 4x4 pickup).

Więcej…

Oferujemy prowadzenie kompleksowego nadzoru geotechnicznego nad pracami ziemnymi i fundamentowymi. Prowadzone roboty kierowane są przez uprawnionego geologa. Proponujemy obsługę geologiczną inwestycji przez cały okres ich trwania, wraz z wpisami do dzienników budowy.

Więcej…

Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych jest istotne dla każdej inwestycji oddziałującej na podłoże budowlane. Dostarcza niezbędnych informacji o układzie gruntów, parametrach geotechnicznych i poziomach wodonośnych. Rzetelnie wykonane rozpoznanie geotechniczne pozwala ocenić przydatność terenu dla potrzeb planowanej inwestycji oraz pozwala oszacować i zoptymalizować koszty budowy. 

Więcej…