Realizacje

 • Badania geotechniczne dla potrzeb projektu: "Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice - skanalizowanie miejscowości: Siedlce, Zakrzów w gminie Oława" – Inwestor Gmina Oława
 • Badania geotechniczne dla potrzeb projektu budowy obiektu handlowego Merkury Market w Rybniku – Inwestor MERKURY MARKET Sp. z o.o.
 • Projekt Robót Geologicznych i Dokumentacja Geologiczno – Inżynierska z rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich dla potrzeb posadowienia obiektu budowlanego – stacji paliw płynnych i gazowych oraz myjni bezdotykowej przy ulicy Żołnierskiej w Bytomiu – Inwestor P.H.U. ELBACH Sławomir Sosna
 • Projekt Robót Geologicznych i Dokumentacja Geologiczno – Inżynierska z rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich dla potrzeb posadowienia obiektu budowlanego – stacji paliw płynnych i gazowych w rejonie ulicy Powstańców Śląskich w Łaziskach, gmina Godów – Inwestor F.H.U. UNIWAR Kazimierz Warszawski
 • Badania geotechniczne dla potrzeb projektu budowy trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Parku Chopina w Mysłowicach – Nexx S.C.
 • Badania geotechniczne dla potrzeb projektu przebudowy skrzyżowania ulic: Toszecka, Myśliwska, Pionierów w Gliwicach – Inwestor Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
 • Badania geotechniczne dla potrzeb projektu: „Budowa hali magazynowo - produkcyjnej z budynkiem socjalno - biurowym wraz z niezbędną infrastrukturą” w miejscowości Kornice, gmina Pietrowice Wielkie – Inwestor EKO-OKNA Sp. z o.o.
 • Badania geotechniczne dla potrzeb projektu: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego zakładu Lambertz Polonia Sp. z o.o. wraz z infrastrukturą techniczną i drogową oraz budową parkingów przy ulicy Katowickiej 170 w Rudzie Śląskiej” – Inwestor Lambertz Polonia Sp. z o.o
 • Projekt Robót Geologicznych i Dokumentacja Geologiczno – Inżynierska z rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich dla potrzeb posadowienia obiektu budowlanego – planowanej przebudowy stacji paliw płynnych przy ulicy Lipińskiego w Sanoku – Inwestor PKN ORLEN S.A.
 • Projekt Robót Geologicznych i Dokumentacja Geologiczno – Inżynierska z rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich dla potrzeb posadowienia obiektów budowlanych - budynku wielofunkcyjnego z garażem podziemnym w Rybniku w rejonie ulic 3-go Maja i Szafranka – Inwestor PHU Węglohut sp.j. Ewa Hoppe-Polak, Grzegorz Polak
 • Badania geologiczne na terenie Gmin będących członkami Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w ramach projektu pn. „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków” – Inwestor Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
 • Badania geotechniczne dla potrzeb projektu budowy zespołu hal o powierzchni łącznej ok. 80 000 m2 wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Psary, w rejonie ulicy Akacjowej – Inwestor DL Project Management S.A
 • Projekt Robót Geologicznych na odwiercenie otworów obserwacyjno – kontrolnych (piezometrów) na terenie projektowanej stacji paliw płynnych z myjnią automatyczną samochodów osobowych w Namysłowie przy ulicy Bohaterów Warszawy - Inwestor PKN ORLEN S.A.
 • Badania geotechniczne dla potrzeb projektu budowy wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Katowicach w rejonie ulicy Kuźnickiej – Inwestor Bamug Trade & Services Spółka z o.o.