Sondowania CPT, CPTU

Badania in-situ stanowią, zgodnie z wymogami normy Eurokod7, podstawę w dokumentowaniu geotechnicznym. Posiadana przez nas samobieżna sonda statyczna PAGANI model TG 63-200 to obecnie najlepsze rozwiązanie konstrukcyjne na całym świecie w klasie wagowej maszyn nie przekraczającej 1 200 kg. W celu przeprowadzenia badania statycznej penetracji stożka, za pomocą żerdzi w grunt wprowadza się sondę w kształcie stożka. Należy ją wprowadzać ze stałą prędkością, tak aby uzyskać wynik penetracji na poziomie ok. 2 cm na sekundę.

Interpretacja sondowania CPT i sondowania CPTU obejmuje określenie:

- jednorodności budowy podłoża,
- granic między różnymi pod względem litologicznym warstwami
- granicy między gruntami nasypowymi a rodzimymi
- wstępnej oceny stopnia skonsolidowania gruntów spoistych
- rodzaju gruntu (najczęściej na podstawie diagramu Robertsona)
- stanu (ID) gruntów niespoistych i konsystencji (ID) gruntów spoistych (na podstawie zależności korelacyjnych)
- parametrów odkształceniowych (M0, E0) i wytrzymałościowych (Ф’, cu) gruntów
- nośności pali fundamentowych (metody bezpośrednie).